Europa Etter Første Verdenskrig

Kapittel 5: Den første verdenskrig. Historie Vg2 og Vg3 - Nye stater – nye grenser - NDLA. 100 år siden utbruddet av første verdenskrig - - NDLA. Avisa Nordland - De som ikke fortalte. Roma and Cross-Border Migration in Europe From the 18th Century .... Første verdenskrig i bilder | Historienet.no. Bakgrunnen for første verdenskrig